Αποκτήστε ΤΩΡΑ Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Αγγλικών & Πληροφορικής από ΑΣΕΠ!

Σχετικά με εμάς

Η SuccessCert παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και μεθοδικής προετοιμασίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας (Β2, Γ1 και Γ2) καθώς και Πληροφορικής. Επιπλέον παρέχεται η πιστοποίηση και στην Ιταλική γλώσσα (Β2). Στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης ξένης γλώσσας και πληροφορικής. Συνεργάζεται με την εταιρία UNICERT που παρέχει πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ τόσο σε ότι αφορά την ξένη γλώσσα όσο και για την πληροφορική.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Προγράμματα Εξ'αποστάσεως

Τελευταία Νέα

scsec
24 Αυγούστου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

1750
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
75
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2200
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
95
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ