Αποκτήστε ΤΩΡΑ Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Αγγλικών, Ιταλικών & Πληροφορικής από ΑΣΕΠ!

Σχετικά με εμάς

Η SuccessCert παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και μεθοδικής προετοιμασίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας (Β2, Γ1 και Γ2) καθώς και Πληροφορικής. Επιπλέον παρέχεται η πιστοποίηση και στην ιταλική γλώσσα (Β2 και C1). Στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης ξένης γλώσσας και πληροφορικής. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Προγράμματα Εξ'αποστάσεως

Τελευταία Νέα

Success Cert
14 Δεκεμβρίου 2021

Ημερομηνίες Εξετάσεων Αγγλικών

SuccessCert
25 Αυγούστου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

SuccessCert
24 Αυγούστου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

1750
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
75
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2200
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
95
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ