Back

Ιταλικά Β2

Περιγραφή Μαθημάτων

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου είναι φιλικά προς τον μαθητή και διαθέτουν θεματολογία από την σύγχρονη πραγματικότητα. Βελτιώνουν και τα τέσσερα είδη δεξιοτήτων: γραμματική, λεξιλόγιο, γραπτό, προφορικό και ακουστικό λόγο, έχουν ενιαίο Format σε όλα τα επίπεδα, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple choice).

Πιστοποίηση

Το πιστοποιητικό επιπέδου Β2 είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των μαθητών ώστε να ανταποκρίνονται στην “καλή γνώση” που απαιτεί το επίπεδο Β2.

Στόχοι των μαθημάτων

Τα μαθήματα στοχεύουν στο επίπεδο Β2 της ιταλικής γλώσσας όπως περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Τα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα, υψηλής ποιότητας , οι οποίες περιλαμβάνουν παράδοση , εξέταση και αφομοίωση προς απόκτηση των αναγκαίων για το επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο. Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητος χρήστης, με μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας συγκριτικά με τον υποψήφιο του επιπέδου Β1. Δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας. Προχωράει λίγο περισσότερο από το να είναι γλωσσικά αυτοδύναμος, έχει επίγνωση των λαθών του, διορθώνει τυχόν παραδρομές και αναπτύσσει ικανότητα συνεχούς λόγου.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (180 ΩΡΩΝ)-2022

Ο παρών οδηγός σπουδών έχει ως κύριο στόχο την έγκυρη ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου των μαθημάτων του θα βοηθήσουν σημαντικά τους ενδιαφερόμενους να οργανώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις σπουδές τους.

Ο κύκλος σπουδών  έχει διάρκεια 180 ωρών και έχει ως στόχο την πιστοποίηση επιπέδου Β2.

Τα διδακτικά εγχειρίδια διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.

Ο κύκλος των μαθημάτων χωρίζεται σε 2 μέρη, στα πρώτα 30 μαθήματα θα καλυφτεί η ύλη για το επίπεδο Β1 και τα επόμενα 30 μαθήματα έχουν ως στόχο ο σπουδαστής να εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να δώσει για την πιστοποίηση Β2 και να μπορεί με ευκολία να μιλάει και να κατανοεί καταστάσεις της καθημερινότητας.

To B2 είναι το πτυχίο που πιστοποιεί την καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας ο σπουδαστής χειρίζεται με μια σχετική ευκολία τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Σε αυτό το επίπεδο έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των γραμματικών φαινομένων και το λεξιλόγιο που έχει στην κατοχή του αφορά πολλές διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α1-Β1 επίπεδο

ΜΑΘΗΜΑ
2 ΩΡΟ
ΥΛΗ
1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ/ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΑΡΙΘΜΟΙ 1-30
2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΛΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ/ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ESSERE KAI AVERE
3 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ /ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ/ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ/ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΔΙΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΟΥ(ΕΜΦΑΝΙΣΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ)
5 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΚΑΠΟΙΟΝ, ΔΕΧΟΜΑΙ/ΑΡΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 30-2000/ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ/ΜΑΘΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΩΡΑ
8 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
9 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
10 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ/ΕΞΑΣΚΗΣΗ/ΜΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
11 ΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΕΣ/ΕΠΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000-4.500.000
12 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΚΟ Ή ΜΕΙΛ
13 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
14 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
15 ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΡΙΟ CI / ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ/ΕΙΔΗ ΚΑΦΕ.
16 ΑΠΛΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
17 ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΣΕ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
18 ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
19 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
20 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21 ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
22 ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
23 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
24 ΑΥΤΟΠΑΘΗ ΡΗΜΑΤΑ
25 ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΡΑΦΗ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΟΔΑ
26 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
27 ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ/ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
28 ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
29 ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΕΣΤ Β1

Β1-Β2 επίπεδο

ΜΑΘΗΜΑ

2ΩΡΟ

ΥΛΗ
1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ/ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ/ΑΟΡΙΣΤΟΣ /ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ/ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ/ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ/ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ/ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
2 ΑΜΜΕΣΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ/ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6 ΘΕΤΙΚΟΣ/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ/ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
7 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΩΡΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
8 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
9 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ/ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
10 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
11 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
12 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ /ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
13 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (1.2.3. ΕΙΔΟΣ)
14 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CI ΚΑΙ NE
15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ
16 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
17 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ/SI PASSIVANTE
18 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
19 ΕΥΘΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
20 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
21 ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ/ΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ
22 ΥΠΟΚΟΡΣΤΙΚΑ/ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑ
23 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
24 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
25 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
26 ΤΕΣΤ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
27 ΤΕΣΤ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
28 ΤΕΣΤ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
29 ΤΕΣΤ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
30 ΤΕΣΤ/ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος