Ιταλικά C2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου είναι φιλικά προς τον μαθητή και διαθέτουν θεματολογία από την σύγχρονη πραγματικότητα. Βελτιώνουν και τα τέσσερα είδη δεξιοτήτων: γραμματική, λεξιλόγιο, γραπτό, προφορικό και ακουστικό λόγο, έχουν ενιαίο Format σε όλα τα επίπεδα, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple choice).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το πιστοποιητικό επιπέδου Γ2 P.L.l.D.A. (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των μαθητών ώστε να ανταποκρίνονται στην “άριστη  γνώση” που απαιτεί το επίπεδο Γ2.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα στοχεύουν στο επίπεδο Γ2 της Ιταλικής  γλώσσας όπως περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).  Τα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα, υψηλής ποιότητας , τα οποία περιλαμβάνουν  παράδοση , εξέταση και αφομοίωση προς απόκτηση των αναγκαίων για το επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.  Το επίπεδο της γλωσσικής δεξιότητας του υποψηφίου αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Δεν έχει καμιά δυσκολία κατανόησης οποιουδήποτε είδους προφορικού ή γραπτού λόγου και ο ίδιος μπορεί να παράγει σαφή, ρέοντα σωστά δομημένο λόγο προφορικό ή γραπτό. Έχοντας ένα ευρύ λεξιλογικό ρεπερτόριο και το γραμματικό έλεγχο πολύπλοκων δομών, μπορεί να παρακολουθεί ή να συνομιλεί άνετα και κατάλληλα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της προσωπικής του ζωής.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος